جدول قیمت

استاندارد
ماهانه
100 تومان

  • بی نهایت ایتم
  • بی نهایت استایل
  • امنیت کامل
  • بی نهایت فضا
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • بک اپ و پشتیبانی

پولی
ماهانه
120 تومان

  • بی نهایت ایتم
  • بی نهایت استایل
  • امنیت کامل
  • بی نهایت فضا
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • بک اپ و پشتیبانی

بی نهایت
ماهانه
150 تومان

  • بی نهایت ایتم
  • بی نهایت استایل
  • امنیت کامل
  • بی نهایت فضا
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • بک اپ و پشتیبانی

X