نوار پیشرفت و چارت

نوار پیشرفت

برنامه نویسی
طراحی
مارکتینگ
تست نرم افزار

چارت های اداری

چارت های حلقه ای

 • برنامه نویسی
 • مارکتینگ
 • طراحی ui
 • کدنویسی
 • تست برنامه
 • بازاریابی
 • آنالیز
 • طراحی
 • اجرا
 • تست

چارت خطی

 • یک
 • سه
 • یک
 • دو
X